Obchodní podmínky

platné od 1. ledna 2019

Adresa provozovny: náměstí Na Balabence 1431/6, Praha 9, 190 00
Nejsem plátce DPH.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Ing. Alžběty Kocourkové, se sídlem náměstí Na Balabence 1431/6, Praha 9, 190 00, IČ: 08460981, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva/dohoda") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy/dohody uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.


OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Objednání focení

 • Objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky.
 • Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

Objednací lhůta

 • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa.

Zrušení rezervace

 • Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit fotografovi telefonicky nebo e-mailem tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

Náhradní termín

 • Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální fotografovu vytíženost.CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • Ceny konkrétních fotografických balíčků včetně podrobných informací, co je součástí, jsou uvedeny v ceníku příslušného druhu fotografování (zvířata, svatby).

 • V případě svatebního focení je hodinová sazba za focení nad rámec času balíčku 720,-/hod.

Splatnost cen

 • Cena za vybraný balíček je splatná v den focení.

 • Cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním.

 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného balíčku či případného doplatku za další fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

Dárkový poukaz

 • Všechny balíčky z nabídky si klient může zakoupit ve formě dárkového poukazu.
 • Dárkový poukaz je po zaplacení poslán na emailovou adresu klienta v elektronické podobě.
 • Platnost dárkového poukazu je vždy jeden rok od data vystavení.
 • Hodnotu dárkového poukazu nelze vyplatit zpět.FOTOGRAFOVÁNÍ

Realizace fotografování

 • Fotografování probíhají pouze na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem i fotografem.

 • Lokace pro fotografování je vždy předem domluvena s klientem.

Doba fotografování

 • Doba fotografování je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku a v případě focení zvířat i na spolupráci zvířete.

 • Pokud se klient zpozdí o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit.VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • Primární výběr fotografií v počtu dle vybraného foto balíčku provádí výhradně fotograf. Tento výběr představuje nejzdařilejší záběry z focení.
 • Do tří kalendářních týdnů od uskutečněného focení obdrží klient e-mail s odkazem na soukromou galerii s náhledy již vyretušovaných fotografií, které představují primární výběr fotografem.
  Z náhledů si klient finálně vybere fotografie v počtu dle zakoupeného balíčku, případně dokoupí fotografie nad rámec balíčku.

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa, jako autora daného díla, dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa).

 • Vybrané fotografie upřesní klient v co možná nejkratší časové lhůtě.DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • Doba dodání fotografií jsou max. 3 týdny od data focení.

Předání fotografií
 • Hotová zakázka je doručena klientům v elektronické podobě prostřednictvím soukromé galerie, na kterou zašle fotograf klientovi odkaz emailem.

 • Klient si hotové fotografie stáhne ze soukromé galerie v plné velikosti a kvalitě.
 • Tištěné fotografie nebo dárková krabička s flash diskem jsou doručeny zásilkou prostřednictvím České pošty či Zásilkovny (dle předchozí domluvy s klientem).

 • Osobní předání je možné pouze po předchozí domluvě.ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného foto balíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk).

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.

Retuše

 • U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování a odstranění případných drobnějších nedokonalostí.

 • Úpravy typu odstranění obojků, postrojů, vodítek u zvířat, dvojité brady či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. u lidí nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

 • Bez předchozí domluvy s fotografem klient nesmí fotografie pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečné v jiných dílech.

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • Fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů.

 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.

 • Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není  důvodem k reklamaci zakázky.

Archivace fotografií

 • Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 roku od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

 • Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

 • Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku.

 • Pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím soukromé galerie nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 500 Kč + poštovné dle tarifu doručovatele.SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

 • Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob.
 • Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně na uvedené adrese či e-mailem v Kontaktech.


AUTORSKÁ PRÁVA

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.
 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.


OBLAST PŮSOBNOSTI

 • Oblast působnosti v případě fotografování zvířat a rodin je Praha a její blízké okolí (do 10 km od hranic města).
 • Oblast působnosti v případě svatebního fotografování je Praha a Střední Čechy. Vzdálenější lokace pouze po předchozí domluvě a za příplatek na dopravu.